Doorgaans gaat het leven aan ons voorbij. Dagelijkse beslommeringen slokken ons op en sleur vult onze dagen.Het zicht op de feestdagen geeft de mens plezier en een verzetje in het vooruitzicht.Sommigen worden opgeschud door slecht nieuws,verliezen een dierbare, hun baan,gaan scheiden of worden ziek.
Dan is er tijd om na te denken. Hoe het leven verder gaat. Welke keuzes mogen gemaakt worden? Waar kan ik uit kiezen? Wat zal ik dan kiezen? Hoe weet ik nu wat het beste bij me past? Wat als ik de verkeerde keus maak,dan gaat er zoveel tijd verloren. Die tijd die heb ik niet. Tijd die is er niet.

Het moment om stil te staan, een stil moment.Even niet voor of achteruit. Enkel het nu met al wat je hebt en wat er is. Dan vult zich een opening met serene rust,een gevoel van welbehagen. Deze kalmte,de wijsheid die er uit voortkomt,komt van een Engel. Een wezen gevuld met een krachtige energie die bereid is de mens ten alle tijden bij te staan. Ieder mens heeft een beschermengel. We kunnen ze voelen en soms zien. Want ze kunnen iedere gedaante aannemen. Bij ieder hulpvraag van de mens, elk gebied zijn ze aanwezig om de trillingen van de woorden door te zenden naar de almachtige God. Onze schepper van deze aarde. Engelen zijn overal om ons aanwezig. In steden, dorpen, landen, hemel en aarde. Ze dienen de mensheid uit liefde voor God. Onvoorwaardelijk! Ze zijn krachtig en machtig en bezitten een allesomvattende energie die buiten het voorstellingsvermogen van ons als mens te boven gaat.

Weten is geloven. Geloven dat ze er zijn. Weet dat ze het goede in onszelf bemoedigen en versterken. Weet dat de liefde hun drijfveer is om de liefde in de mens te doen ontwaken. Het hemelse liefdes vuur te laten branden en opstoken.Om de verbinding tussen aarde en hemel open te houden heeft God ons mensen nodig. Ondanks dat de mens een eigen vrije keus mag maken, zijn wij als mens degene die de voortgang van de aarde beheren of te doen afstoten en te vernietigen. Al is er een plan volgens de schepping en wordt het leven op aarde bijgestuurd omdat het kwade de overhand lijkt te hebben. De mensheid het vertrouwen te zijn kwijtgeraakt. Engelen zijn boodschappers. De grote bekenden hebben namen als Michaël, Gabriël,Rafaël en Uriël. Ze zijn er in grote getalen. Onderverdeeld in hierachiën. Iedere engel is een individualistisch wezen welke weet dat het een onderdeel is van een groter geheel. Een groter plan, een grote belofte. Allen zijn er om de boodschap van de almachtige schepper door te geven.

De aarde is geboren uit liefde. De mens op de aarde is een afgezant van God om liefde te ervaren, in liefde te leven en om in liefde terug te keren naar de bron. Onderweg het leven in te vullen naar eigen inzicht zowel naar het goede of het kwade. Het één bestaat niet zonder het ander. Er is een hel en een hemel. Een ja en een nee beiden zijn vrij om te aanvaard te mogen worden. En er is hulp! Steun en begeleiding van liefdevolle engelen. Afgevaardigden van God. Engelen om te helpen. De harten van de mens aan te raken, weer doen geloven in liefde en daarmee in vrede. Behulpzaamheid en zorgzaamheid worden uit liefde aangereikt.Mededogen en compassie. Opstaan en het recht laten zegevieren. Onrecht elimineren. Weten wat goed is en kwaad willen doen weigeren. Geen mens is meer en beter dan de ander. Wel dat de één zijn of haar liefde, de liefde in de ander kan doen ontwaken. Bid, mediteer, pak de ander zijn of haar hand. Aanvaard de hulp van Engelen der Heerscharen.

Geloof in engelen, geloof in de kracht van liefde. Geef jezelf het vertrouwen om onvermoeibaar te geloven in wonderen en het goede van de mens. Geloof in Gods goedheid, in de schepping en al wat er is. De mens is liefde,denkt in liefde en handelt in liefde. Liefde is ons geboorterecht. De engelen om ons heen helpen de mens herinneren. God is liefde!

Ik wens je een vleugel van een engel.
Om je te dragen in een vlucht van troost.

Ik wens je een gedragen moment van warmte en licht.
Zodat je, je herinnert.
Alles komt in evenwicht.

Margriet 10-12-2018